18 juni 2019 | 10:00 - 12:00 uur

Inzichtgevende workshop: Familie opstellingen

Heb je het gevoel dat je steeds weer ergens tegen aanloopt, ergens in vast zit, iets waar je anderen soms heel gemakkelijk mee om ziet gaan, maar jou lukt het niet.

De oorsprong kan liggen in de familie waar je bent opgegroeid of zelfs bij generaties daarvoor. Een familie is een systeem waarvan de leden diep verbonden zijn en zullen blijven met elkaar, soms tegen wil en dank in. Ook al ziet men elkaar niet meer, de invloed blijft in je systeem. Familieleden hebben -vaak verborgen of niet uitgesproken- verwachtingen van en naar elkaar. Deze kunnen leiden tot bepaalde patronen en overtuigingen die niet meer helder zijn. We kunnen hierin verstrikt raken. Deze verstrikking nemen we mee vanuit ons familiesysteem, naar allerlei situaties waarin wij gedurende de rest van ons leven in bewegen, met alle consequenties van dien. Binnen elke familie zijn verborgen dynamieken werkzaam.
Vaak beperken deze verborgen dynamieken een goede voortgang van ons eigen leven.

Thema’s waar je meer inzicht in kunt krijgen met familie opstellingen zijn o.a. Relatieproblemen, depressie, angst, woede, geen plek kunnen vinden in een werksituatie, het “gevoel nergens bij te horen”.

Door inzicht krijg je meer helderheid en kan de situatie beter gedragen worden en krijg je meer lucht en het geeft verlichting. Soms openen zich hierdoor nieuwe mogelijkheden.

Hoe familieopstellingen eruitziet:

Er is een groep van ongeveer 6 tot 12 deelnemers, zij zijn geen familie van elkaar. Op de ochtend kunnen 2 opstellingen gedaan worden, door 2 verschillende deelnemers. De andere deelnemers vervullen een belangrijke rol. Ze kunnen gevraagd worden plaatsvervangers te zijn voor familieleden (representanten). Of zij representeren een element uit het leven van de vraagsteller. Bijvoorbeeld :“wil jij mijn verdriet even zijn?“

De begeleider helpt de vraagsteller, naar aanleiding van het eigen thema, zijn of haar familieleden opstellen. Vervolgens zal het proces dat ontstaat leiden tot een diepgaande ervaring, zowel voor degene die de hulpvraag stelt als wel door degenen die de familieleden representeren. Het meewerken aan een opstelling van een ander is tevens een diepgaande ervaring, waarin ook verheldering naar aanleiding van eigen vragen ervaren kan worden.

Hermien Pot heeft een 2 jarige opleiding familieopstellingen/systemisch werk gedaan.

Ze biedt graag bij Focus een workshop aan op dinsdagochtend 18 juni 2019 van 10.00 tot 12.00 uur.

Voor deze eenmalige gelegenheid is deelname als figurant/toeschouwer 5 euro en als je zelf een opstelling wilt doen 7,50 euro.

Opgave en info, telefonisch/per mail bij Hermien Pot 06-11313496 / hermienpot@hotmail.com

Hermien Pot
Hermien Pot

Elke dinsdagavond vanaf 1 juli

Dinsdagavond? Spelletjesavond!

Ben je een spelletjes freak? Wil je een avond in de week een gezellige avond? >

19 of 26 juni en/of 25 juli

NIEUW: Workshop ‘tegeltjeswijsheid’

Wil je een keer met porseleinverf werken? Geef je dan nu op voor de workshop ’tegeltjeswijsheid’. >

Elke vrijdagmiddag

Vrijdagmiddag special

De vrijdagmiddag special: kom gezellig voor een hapje of een drankje, en/of bezoek de winkel of het plantenasiel! >