18 september | 14:00 uur

(her)opening Plantenasiel

(her)opening Plantenasiel Stichting Focus

Op vrijdag 18 september om 14:00 uur zal het Plantenasiel officieel heropent worden! We verhuizen intern naar een grotere en lichtere ruimte.

Om 14:00 uur is de officiële opening. Daarnaast zullen er tussen 14:00 en 16:00 diverse activiteiten zijn. Mensen kunnen planten winnen, er is een quiz, een workshop stekken (je mag je eigen te stekken plant
meenemen) en wordt er voor een hapje, drankje en (live) muziek gezorgd.

In verband met de Corona-regelgeving is er een beperkte capaciteit per ruimte en bestaat er een kans dat mensen even moeten wachten voordat ze een ruimte in kunnen. Wij zien er op toe dat mensen 1,5 meter
afstand van elkaar kunnen houden.

Elke dinsdagavond

Dinsdagavond? Spelletjesavond!

Ben je een spelletjes freak? Wil je een avond in de week een gezellige avond? >

Elke vrijdagmiddag

Plantenasiel

U kunt planten brengen, ruilen of meenemen. Ook zijn er stekjes te koop voor 50 eurocent. >

1ste woensdag v/d maand

Iets drinken

Netwerkborrel voor en door mensen met autisme >