Donderdagen vanaf 20 september | 14.00 - 16.00 uur

Nieuwe training: Herstellen doe je zelf

Herstellen doe je zelf is erop gericht het herstel te bevorderen van mensen met een
psychische of psychiatrische beperking. De methode draagt bij aan empowerment, zelfwaardering,
hoop en de kwaliteit van leven. De cursus bestaat uit twaalf bijeenkomsten.

Praktijkervaringen
laten zien dat de deelnemers zich geïnspireerd en ondersteund voelen door de
ervaringsdeskundige cursusleiders. Uit effectonderzoek blijkt dat de methode
positieve effecten heeft op belangrijke aspecten van herstel, zoals
empowerment, hoop en zelfvertrouwen.

De training begint op 20 september en beslaat 12 donderdagmiddagen (van 13.00 tot 15.00).
De training wordt gegeven door ervaringsdeskundigen en professionals van
Stichting Focus en vindt plaats aan de Zerboltstraat 63. In lesmateriaal, koffie en thee wordt voorzien.

Voor deelnemers is de cursus gratis, je betaalt alleen 40 euro onkostenvergoeding voor het cursusmateriaal.

Voor meer informatie en aanmelding: focusopherstel@focuszwolle.nl of 038-452 58 02.

5, 12 en 19 december 2018

Workshop iconen schilderen

In de decembermaand staat het kunstatelier in het teken van Iconen. >

elke donderdag

Elke donderdag: Het Eetcafé

Een heerlijke en verse 3-gangenmaaltijd op een bijzondere locatie >

Training voorlichters GGz

Leer jouw ervaring als cliënt in de psychiatrie of verslavingszorg in te zetten als voorlichter. >