Dinsdagen | 14.00 - 16.00 uur

Nieuwe training: Herstellen doe je zelf

Herstellen doe je zelf is erop gericht het herstel te bevorderen van mensen met een
psychische of psychiatrische beperking. De methode draagt bij aan empowerment, zelfwaardering,
hoop en de kwaliteit van leven. De cursus bestaat uit twaalf bijeenkomsten.

Praktijkervaringen
laten zien dat de deelnemers zich geïnspireerd en ondersteund voelen door de
ervaringsdeskundige cursusleiders. Uit effectonderzoek blijkt dat de methode
positieve effecten heeft op belangrijke aspecten van herstel, zoals
empowerment, hoop en zelfvertrouwen.

De training begint op 9 januari en beslaat 12 dinsdagmiddagen (van 14.00 tot 16.00).
De training wordt gegeven door ervaringsdeskundigen en professionals van
Stichting Focus en vindt plaats aan de Zerboltstraat 63. In lesmateriaal, koffie en thee wordt voorzien.

Voor deelnemers is de cursus gratis, je betaalt alleen 40 euro onkostenvergoeding voor het cursusmateriaal.

Voor meer informatie en aanmelding: focusopherstel@focuszwolle.nl of 038-452 58 02.

8 maart 2018

Basiscursus tekenen en schilderen

Wil je op een leuke manier leren tekenen en schilderen? >

dinsdagen

Nieuwe training: Herstel+

Nieuwe training Herstel+ - 9 januari >

Donderdag 30 november | 18:00 uur

Thema avond Eetcafé – Brazilië!

ons vertrouwde eetcafé met de zomerse warme sferen van Brazilië >