Focus op Bezoek
Focus op Huisdieren
Focus op Kunst
Focus op Herstel
De Winkel

Zerboltstraat 63

8022 RW Zwolle

038 4525802


focusopbezoek@focuszwolle.nl

focusophuisdieren@focuszwolle.nl

ateliers@focuszwolle.nl

focusopherstel@focuszwolle.nl

dewinkel@focuszwolle.nl


Focus op Meedoen
Focus op Verbinden
Het Eetcafé
GGz-Voorlichtingspool

Zerboltstraat 63

8022 RW Zwolle

038 4525802


focusopmeedoen@focuszwolle.nl

focusopverbinden@focuszwolle.nl

heteetcafe@focuszwolle.nl

ggz-voorlichtingspool@focuszwolle.nl