25 Augustus 2020

Coronamaatregelen bij Focus

Coronamaatregelen

-> aanvulling n.a.v. persconferentie van 28 september 2020: Na de persconferentie van 28 september heeft Focus haar maatregelen verscherpt. We hebben geprobeerd de impact voor klanten en deelnemers zo klein mogelijk te houden. Medewerkers zullen meer en vaker gaan thuiswerken. Het kan daarom zijn dat iemand die je wilt spreken, er niet is. Verder zijn de hersteltrainingen verplaatst naar een andere dag in de week, waardoor er minder mensen tegelijk in het pand zijn en we makkelijk anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden. Deze maatregelen stellen ons in staat om alle activiteiten veilig door te laten gaan. <-

Focus is vanaf het begin van corona open gebleven. Om dat mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat iedereen zich aan de volgende maatregelen houdt.


Gedragsregels

 • Ontsmet je handen bij binnenkomst
 • Houd anderhalve meter afstand
 • Kijk voor het binnengaan van een lokaal of er voldoende ruimte is (zie hieronder)
 • Geef elkaar ruimte bij het passeren in de gang (zie de pijlen op de vloer)
 • Was je handen regelmatig, in iedere geval tijdens iedere pauze
 • Geef geen handen
 • Hoest en nies in de elleboog of in een zakdoek
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Blijf thuis bij ziekteverschijnselen
 • Volg de aanwijzingen van medewerkers op


Maximum aantal aanwezigen

Om de anderhalve meter afstand te kunnen garanderen, is er een maximum aantal mensen dat zich in een lokaal mag bevinden. Deze regel geldt ook voor huurders; zie Verhuur.

 • Groene ruimte: max. 12 personen
 • Rode ruimte: max. 10 personen
 • Voorlichtingslokaal: max. 8 personen
 • Private dining: max. 6 personen
 • De Winkel: max. 6 personen (inclusief winkelpersoneel)
 • Kunstatelier: max. 5 personen (inclusief atelierbegeleider)
 • Textielatelier: max. 5 personen (inclusief atelierbegeleider)
 • Grijze ruimte: max. 4 personen

Voor kinderen onder de twaalf jaar geldt geen maximum, zij mogen altijd naar binnen.

Gebruikers van het kunst- en het textielatelier maken afspraken met de atelierbegeleider wanneer ze er kunnen werken. Er is geen inloopmogelijkheid.

Klanten van de winkel kunnen ook een afspraak maken voor een Private Shopping. Bel voor een afspraak op dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag.

Hartelijk dank voor de medewerking, en iedereen een goede gezondheid gewenst!

20 Augustus 2019

Crisiskaart

Mensen met crisisgevoeligheid kunnen bij Stichting Focus een Crisiskaart laten maken. De Crisiskaart is een hulpmiddel om zelf de regie te behouden wanneer je in crisis bent.

>

13 Augustus 2019

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen Focus?!

>

27 Augustus 2019

Voorlichting

Focus peilt of er interesse is in informatiebijeenkomst voor naastbetrokkenen.

>