08 Februari 2016

GGz-Cluster Zwolle zoekt nieuwe leden

Vanaf januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wmo, waarvan ambulante begeleiding en dagbesteding een onderdeel zijn. Dit zijn belangrijke onderwerpen voor mensen vanuit de GGZ.

Belangrijkste adviesorgaan op het sociale domein voor de gemeente Zwolle is de Participatieraad. Om de Participatieraad te voorzien van informatie en wensen uit de dagelijkse praktijk is er een GGZ cluster opgericht.

Het GGZ cluster in Zwolle is op zoek naar nieuwe leden. Iedere (ex)GGZ cliënt, mantelzorger van een GGZ cliënt of iedereen die anderszins affiniteit met de GGZ heeft en kan denken vanuit cliëntenperspectief kan lid worden.

Het GGZ cluster bespreekt bijvoorbeeld wat de nieuwe regelgeving voor inwoners van Zwolle betekent. Het cluster bespreekt wat er goed gaat, maar ook wat er beter kan – of moet. Het cluster GGZ is vooral benieuwd naar persoonlijke ervaringen.

Inwoners van Zwolle die het nuttig, waardevol of leuk lijkt om enkele keren per jaar met het cluster GGZ mee te denken over wat het beleid van de gemeente Zwolle betekent voor GGZ-ers, kunnen zich aanmelden via ggzcluster@gmail.com. Via dit email adres is ook meer informatie op te vragen.

Iedere Zwollenaar die in aanraking komt met de GGZ kan zich opgeven. Het cluster biedt plek aan tien personen, allen met een verschillende achtergrond.

13 Augustus 2018

ontdek, beweeg, ontspan

Vanaf 30 augustus 2018, iedere laatste donderdag van de maand van 19:00 - 20:30 uur!

>

04 Mei 2018

Training voorlichters GGz

Leer jouw ervaring als cliënt in de psychiatrie of verslavingszorg in te zetten als voorlichter.

>

21 Maart 2018

Training Herstel+ weer van start

Training Herstel+ weer van start vanaf 26 juni 2018

>