08 Februari 2016

GGz-Cluster Zwolle zoekt nieuwe leden

Vanaf januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wmo, waarvan ambulante begeleiding en dagbesteding een onderdeel zijn. Dit zijn belangrijke onderwerpen voor mensen vanuit de GGZ.

Belangrijkste adviesorgaan op het sociale domein voor de gemeente Zwolle is de Participatieraad. Om de Participatieraad te voorzien van informatie en wensen uit de dagelijkse praktijk is er een GGZ cluster opgericht.

Het GGZ cluster in Zwolle is op zoek naar nieuwe leden. Iedere (ex)GGZ cliënt, mantelzorger van een GGZ cliënt of iedereen die anderszins affiniteit met de GGZ heeft en kan denken vanuit cliëntenperspectief kan lid worden.

Het GGZ cluster bespreekt bijvoorbeeld wat de nieuwe regelgeving voor inwoners van Zwolle betekent. Het cluster bespreekt wat er goed gaat, maar ook wat er beter kan – of moet. Het cluster GGZ is vooral benieuwd naar persoonlijke ervaringen.

Inwoners van Zwolle die het nuttig, waardevol of leuk lijkt om enkele keren per jaar met het cluster GGZ mee te denken over wat het beleid van de gemeente Zwolle betekent voor GGZ-ers, kunnen zich aanmelden via ggzcluster@gmail.com. Via dit email adres is ook meer informatie op te vragen.

Iedere Zwollenaar die in aanraking komt met de GGZ kan zich opgeven. Het cluster biedt plek aan tien personen, allen met een verschillende achtergrond.

07 Mei 2019

Taskforce EPA

‘Hoe kunnen we de zorg en dienstverlening voor mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen beter op elkaar afstemmen en verbeteren?’

>

07 Mei 2019

Nieuw bij Focus: Private Dining

Nieuwe ruimtes beschikbaar bij Focus voor verhuur.

>

07 Mei 2019

Het Eetcafé - Catering

Wist je dat je bij Focus ook terecht kunt voor catering?

>