07 Augustus 2015

Ggz-pilot ervaringsdeskundigen en politie succesvol

Een project waarbinnen ervaringsdeskundigen voorlichting geven bij verschillende politiekorpsen door het hele land is goed beoordeeld. Dit project van Stichting Focus vond plaats in het kader van een landelijk antistigma project en is gefinancierd door de stichting Samen Sterk Zonder Stigma.

De politie wordt in de praktijk vaak geconfronteerd met mensen in een crisissituatie of geëscaleerde situaties, zoals suïcide pogingen, verward gedrag, overlast en gedwongen opnames. Vanuit eerdere ervaringen betitelen agenten mensen met een psychische kwetsbaarheid regelmatig - waarschijnlijk onbedoeld - negatief: bijvoorbeeld als gestoord of gevaarlijk.

Begrip In het project van Stichting Focus is samengewerkt in het opleiden van een landelijke pool van ervaringsdeskundige voorlichters en het ontwikkelen en uitvoeren van een scholingsprogramma.De ervaringen die in het kader van deze pilot zijn opgedaan, zijn erg positief. Zowel de voorlichters, als de docenten en studenten, maar ook de (toekomstige) agenten van verschillende politieacademies en -korpsen zien veel meerwaarde van de voorlichtingsbijeenkomsten. Dit blijkt onder andere uit de evaluatiemomenten waarin studenten aangeven door de voorlichting meer inzicht te hebben gekregen in psychiatrische problematiek. Ze kunnen met een andere blik mensen in een crisissituatie benaderen en hebben meer begrip voor mensen met een psychiatrische achtergrond. De studenten geven de voorlichting een ruime 8. Voor agenten uit de korpsen is het een eye-opener om te spreken met ervaringsdeskundigen. Ze zien de mens achter het verhaal, wat inzicht en begrip oplevert. Het project is inmiddels afgerond, maar Stichting Focus werkt momenteel aan het uitbreiden van dit project en wil in september weer van start gaan.

(bron: zorgvisie)

25 Augustus 2020

Coronamaatregelen bij Focus

Coronamaatregelen bij Focus

>

20 Augustus 2019

Crisiskaart

Mensen met crisisgevoeligheid kunnen bij Stichting Focus een Crisiskaart laten maken. De Crisiskaart is een hulpmiddel om zelf de regie te behouden wanneer je in crisis bent.

>

13 Augustus 2019

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen Focus?!

>