21 December 2015

Herstellen doe je zelf

Herstellen doe je zelf is erop gericht het herstel te bevorderen van mensen met een psychische of psychiatrische beperking.
De methode draagt bij aan empowerment, zelfwaardering, hoop en de kwaliteit van leven.
De cursus bestaat uit twaalf bijeenkomsten.

Praktijkervaringen laten zien dat de deelnemers zich geïnspireerd en ondersteund voelen door de
ervaringsdeskundige cursusleiders. Uit effectonderzoek blijkt dat de methode positieve effecten heeft
op belangrijke aspecten van herstel, zoals empowerment, hoop en zelfvertrouwen.

De training begint op 19 januari en beslaat 12 dinsdagmiddagen (van 13.00 tot 15.00).
De training wordt gegeven door ervaringsdeskundigen en professionals van
Stichting Focus en vindt plaats aan de Zerboltstraat 63. In lesmateriaal, koffie en thee wordt voorzien.

Voor meer informatie en aanmelding: focusopherstel@focuszwolle.nl of 038-452 58 02.

07 Mei 2019

Taskforce EPA

‘Hoe kunnen we de zorg en dienstverlening voor mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen beter op elkaar afstemmen en verbeteren?’

>

07 Mei 2019

Nieuw bij Focus: Private Dining

Nieuwe ruimtes beschikbaar bij Focus voor verhuur.

>

07 Mei 2019

Het Eetcafé - Catering

Wist je dat je bij Focus ook terecht kunt voor catering?

>