21 December 2015

Herstellen doe je zelf

Herstellen doe je zelf is erop gericht het herstel te bevorderen van mensen met een psychische of psychiatrische beperking.
De methode draagt bij aan empowerment, zelfwaardering, hoop en de kwaliteit van leven.
De cursus bestaat uit twaalf bijeenkomsten.

Praktijkervaringen laten zien dat de deelnemers zich geïnspireerd en ondersteund voelen door de
ervaringsdeskundige cursusleiders. Uit effectonderzoek blijkt dat de methode positieve effecten heeft
op belangrijke aspecten van herstel, zoals empowerment, hoop en zelfvertrouwen.

De training begint op 19 januari en beslaat 12 dinsdagmiddagen (van 13.00 tot 15.00).
De training wordt gegeven door ervaringsdeskundigen en professionals van
Stichting Focus en vindt plaats aan de Zerboltstraat 63. In lesmateriaal, koffie en thee wordt voorzien.

Voor meer informatie en aanmelding: focusopherstel@focuszwolle.nl of 038-452 58 02.

20 September 2018

Cursus Herstellen Doe Je Zelf weer van start

Cursus Herstellen Doe Je Zelf weer van start op 20 september

>

07 September 2018

Workshop iconen schilderen

In de decembermaand staat het kunstatelier in het teken van Iconen.

>

13 Augustus 2018

ontdek, beweeg, ontspan

Vanaf 30 augustus 2018, iedere laatste donderdag van de maand van 19:00 - 20:30 uur!

>