21 December 2015

Herstellen doe je zelf

Herstellen doe je zelf is erop gericht het herstel te bevorderen van mensen met een psychische of psychiatrische beperking.
De methode draagt bij aan empowerment, zelfwaardering, hoop en de kwaliteit van leven.
De cursus bestaat uit twaalf bijeenkomsten.

Praktijkervaringen laten zien dat de deelnemers zich geïnspireerd en ondersteund voelen door de
ervaringsdeskundige cursusleiders. Uit effectonderzoek blijkt dat de methode positieve effecten heeft
op belangrijke aspecten van herstel, zoals empowerment, hoop en zelfvertrouwen.

De training begint op 19 januari en beslaat 12 dinsdagmiddagen (van 13.00 tot 15.00).
De training wordt gegeven door ervaringsdeskundigen en professionals van
Stichting Focus en vindt plaats aan de Zerboltstraat 63. In lesmateriaal, koffie en thee wordt voorzien.

Voor meer informatie en aanmelding: focusopherstel@focuszwolle.nl of 038-452 58 02.

13 Augustus 2018

ontdek, beweeg, ontspan

Vanaf 30 augustus 2018, iedere laatste donderdag van de maand van 19:00 - 20:30 uur!

>

04 Mei 2018

Training voorlichters GGz

Leer jouw ervaring als cliënt in de psychiatrie of verslavingszorg in te zetten als voorlichter.

>

21 Maart 2018

Training Herstel+ weer van start

Training Herstel+ weer van start vanaf 26 juni 2018

>