18 Februari 2021

Intensievere samenwerking tussen Bezoek, Herstel en Voorlichtingspool

Intensievere samenwerking tussen Bezoek, Herstel en Voorlichtingspool

De projecten Focus op Bezoek, Focus op Herstel en de Voorlichtingspool zijn intensiever aan het samenwerken en bundelen hun krachten en kennis. In eerste instantie richten ze zich op hun eigen medewerkers. In een later stadium zal dit ook voor de overige medewerkers van de stichting én voor mensen van buitenaf een mooie meerwaarde worden.

Bij alle drie projecten is ervaringskennis en -deskundigheid van groot belang. Ook hebben de projecten gemeen dat ze zich richten op het herstelproces van mensen. De voorlichtingspool vult dat nog weer mooi aan met voorlichting over diverse achtergronden, waardoor kennis vergroot en stigma aangepakt wordt.

Vanaf 5 maart 2021 zal er elke vrijdag tussen 14 en 16 uur inloop zijn voor alle medewerkers van de drie projecten. Hierbij zal er afgewisseld worden tussen verschillende invullingen van de middag:

- Training / voorlichting

Medewerkers trainen elkaar of geven elkaar voorlichting. Het onderwerp / thema zal per keer verschillend zijn. Ervaringskennis en -deskundigheid is hierbij steeds een rode draad.

- Matchen vraag en aanbod

Als de ene vrijwilliger meer wil weten over bijvoorbeeld verslaving of depressie, en de andere medewerker heeft hier eigen ervaring mee, dan kunnen deze personen aan elkaar gematched worden op een vrijdagmiddag. De vrager krijgt daardoor meer kennis en handvatten. Ook hier is ervaringskennis dus een rode draad.

- Ontmoeting

Om een echte en goede samenwerking te realiseren is het belangrijk dat men elkaar kent en iets opbouwt met elkaar. Op vrijdagmiddagen kunnen medewerkers die elkaar normaal niet tegenkomen, andere collega’s ontmoeten, leren kennen en van gedachten wisselen.

- Intervisie

Er is bijna niets zo fijn en nuttig als met elkaar in gesprek gaan over wat je tijdens je werkzaamheden tegen komt. Intervisie met alle 3 projecten draagt enorm bij aan kennis en het vinden van (andere) oplossingen en handvatten.


Corona

Voor alles geldt dat het op dit moment met inachtneming van de corona-maatregelen gerealiseerd moet worden. Er zal dus, zolang de maatregelen dit vragen, een maximum aantal deelnemers per keer zijn, waarbij
iedereen op 1,5 meter afstand van elkaar blijft. Sommige dingen, zoals intervisie, zullen om deze reden pas later in het jaar opstarten.

Ontwikkelingen in de toekomst

Als dit allemaal loopt, en de corona-maatregelen laten weer toe dat we met meer mensen bij elkaar kunnen komen, is de intentie om het trainings- en voorlichtingsaanbod en het matchen breder aan te gaan bieden. Eerst zal dit zijn voor alle medewerkers en deelnemers van Focus. Daarna is de intentie om het ‘open te gooien’ zodat iedereen die geïnteresseerd is hier gebruik van kan maken. Dit kunnen wijkbewoners, professionals of mantelzorgers zijn, maar eigenlijk gewoon: iedereen die geïnteresseerd is.

02 Maart 2021

Op afspraak shoppen De Winkel en Plantenasiel

Vanaf 3 maart 2021 kan er op afspraak weer geshopt worden!

>

20 Augustus 2019

Crisiskaart

Mensen met crisisgevoeligheid kunnen bij Stichting Focus een Crisiskaart laten maken. De Crisiskaart is een hulpmiddel om zelf de regie te behouden wanneer je in crisis bent.

>

13 Augustus 2019

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen Focus?!

>