23 September 2016

Onderzoek langdurige zorg en ondersteuning

Landelijk Platform GGz doet op verzoek van het ministerie van VWS onderzoek naar de wijze waarop mensen met psychische klachten langdurige zorg en ondersteuning vinden.

Heeft u recent (dus na 1 januari 2015) ervaring gehad met het zoeken naar langdurige zorg en ondersteuning bij uw psychische klachten? Of bent u familielid van iemand met die ervaring? Dan willen wij graag met u (samen) praten over de volgende punten:

• Krijgt u hulp van familie/naasten? Is dat voldoende of heeft u behoefte aan meer of andere zorg/ondersteuning?

• Kunt u informatie over de mogelijkheden voor zorg/ondersteuning goed vinden?

• Weet / wist u waar u naar toe moet gaan voor het aanvragen van zorg/ondersteuning?

• Met wie heeft u allemaal te maken bij (het vinden van) de zorg/ondersteuning?

• Hoe lang duurde het voordat de zorg/ondersteuning geregeld was?

• Sluit de zorg/ondersteuning aan bij uw behoefte?

Het LPGGz wil de resultaten uit dit onderzoek gebruiken om naar het ministerie van VWS duidelijk te maken hoe mensen met psychische klachten gemakkelijker passende zorg en/of ondersteuning kunnen vinden. U kunt helpen door uw ervaringen met ons te delen, zodat wij weten wat er goed gaat en wat er beter moet.

We onderzoeken diverse situaties:

• U kunt zich aanmelden als u zelfstandig thuis woont met mantelzorg, of

• als u thuis woont met professionele zorg en /of ondersteuning, bijvoorbeeld via de ZVW of via de WMO (gemeente). Mogelijk heeft u een PGB.

Daarnaast zijn we ook op zoek naar mensen die

• in een beschermde woonvorm zijn gaan wonen met zorg en ondersteuning, of

• in een kleinschalig wooninitiatief met zorg en ondersteuning zijn gaan wonen met PGB.

En tot slot zoeken we ervaringen van een specifieke groep, namelijk jongvolwassenen (18-25 jaar) met autisme, die

• thuis professionele zorg en ondersteuning krijgen, of

• in een wooninitiatief wonen met zorg en ondersteuning en PGB.

Als u wilt deelnemen aan dit onderzoek en uw ervaringen wilt delen, plannen we een persoonlijk interview bij u thuis of op een locatie van uw voorkeur. Een medewerker van LPGGz of van Ypsilon zal het
gesprek met u voeren. Een familielid mag desgewenst ook bij het interview aanwezig zijn. De gesprekken vinden plaats in de periode september-november 2016.

Aanmelden

klik hier om je aan te melden

13 Augustus 2018

ontdek, beweeg, ontspan

Vanaf 30 augustus 2018, iedere laatste donderdag van de maand van 19:00 - 20:30 uur!

>

04 Mei 2018

Training voorlichters GGz

Leer jouw ervaring als cliënt in de psychiatrie of verslavingszorg in te zetten als voorlichter.

>

21 Maart 2018

Training Herstel+ weer van start

Training Herstel+ weer van start vanaf 26 juni 2018

>