17 Januari 2019

vacature Coördinator Voorlichting en Herstel (24 tot 28 upw)

Functieprofiel en vacaturetekst Coördinator Voorlichting en Herstel

Stichting Focus, Expertisecentrum Ervaringsdeskundigheid en Herstel, is een cliëntgestuurde organisatie met als doel het verbeteren van de individuele en collectieve sociale, maatschappelijke en economische positie van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Binnen Focus werken ervaringsdeskundige begeleiders, ervaringsdeskundige voorlichters en andere ervaringsdeskundigen aan de bevordering van emancipatie en herstel.

Het aanbod van Stichting Focus laat zich onderverdelen in educatie en participatie. De educatieve tak bestaat uit de GGz Voorlichtingspool, die zich onder andere richt op scholen en hulpdiensten, en Focus op Herstel, dat zich richt op mensen met een psychische kwetsbaarheid zelf.

Voor de GGz Voorlichtingspool en Focus op Herstel zijn we op zoek naar een Coördinator Voorlichting en Herstel (24 tot 28 upw)

Doel van de functie

De Coördinator Voorlichting en Herstel draagt zorg voor de kwaliteit, de continuïteit en de ontwikkeling van het educatieve aanbod van Stichting Focus. Het educatieve aanbod draagt bij aan meer kennis en begrip,
betere bejegening, een positieve en realistische beeldvorming, en de persoonlijke ontwikkeling van onze deelnemers.

Plaats van de functie binnen de organisatie

De Coördinator Voorlichting en Herstel geeft leiding aan de uitvoerend coördinatoren en draagt samen met hen verantwoordelijkheid voor acquisitie, planning en dagelijkse leiding aan de trainers en voorlichters. Hij
of zij is lid van het betaalde team van Stichting Focus en legt verantwoording af aan de directeur.

Verantwoordelijkheden

· Bewaken en toepassen van de visie en werkwijze van Stichting Focus.

· Bijdragen aan het herstel en aan de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid.

· Bewaken en bevorderen van de kwaliteit van voorlichtingen, trainingen en begeleiding.

· Ontwikkelen van nieuwe voorlichtingen en trainingen.

· Zorgen voor een schone ruimte met een Focus-sfeer en een sociaal veilige werkomgeving.

· Versterken van het teamverband.

· Vergroten van in- en doorstroom van deelnemers.

Taken

· Leiding geven aan de uitvoerend coördinatoren.

· Aanwezigheid en actieve deelname stimuleren van vrijwilligers en deelnemers.

· Periodiek overleg voeren met trainers en voorlichters.

· Regels en afspraken handhaven voor een ontwikkelingsgerichte en veilige omgeving.

· Zorg dragen voor individuele ontwikkeling van voorlichters en trainers.

· Het proces van ontwikkeling organiseren. Signaleren van (een gebrek aan) ontwikkeling en programma daarop aanpassen in overleg met de collega’s.

Competenties

· Kennis van herstel en ervaringsdeskundigheid, bij voorkeur als ervaringsdeskundige zelf.

· Werkt vanuit de peer-to-peer gedachte, uitgaande van gelijkwaardigheid en van de mogelijkheden en ambities van de vrijwilligers en deelnemers zelf.

· Een heldere en coachende stijl van leiding geven.

· Werkervaring in een educatieve functie, bijvoorbeeld als docent, trainer of voorlichter.

Arbeidsvoorwaarden

Stichting Focus past de CAO Sociaal Werk toe. De functie is ingeschaald in salarisschaal 8. Je komt te werken in een platte organisatie met een informele cultuur.

Reageren

Je motivatie en C.V. ontvangen wij graag uiterlijk 3 februari, via e-mail: pelleoosting@focuszwolle.nl of per gewone post: Stichting Focus, t.a.v. Pelle Oosting, Zerboltstraat 63, 8022 RW Zwolle.

Op dinsdag 5 februari van 19:30 tot 21:00 uur houden we een informatieavond aan de Zerboltstraat 63, waar alle geïnteresseerden die gesolliciteerd hebben welkom zijn. Op deze avond kun je eventuele vragen

stellen en meer informatie krijgen. Sollicitatiegesprekken zijn gepland op vrijdag 8 februari.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

20 September 2018

Cursus Herstellen Doe Je Zelf weer van start

Cursus Herstellen Doe Je Zelf weer van start op 20 september

>

07 September 2018

Workshop iconen schilderen

In de decembermaand staat het kunstatelier in het teken van Iconen.

>

13 Augustus 2018

ontdek, beweeg, ontspan

Vanaf 30 augustus 2018, iedere laatste donderdag van de maand van 19:00 - 20:30 uur!

>