• GGz-Voorlichtingspool

De GGz Voorlichtingspool is een groep voorlichters en trainers met cliëntervaring in de GGz en verslavingszorg. Deze ervaringen zijn de basis van de voorlichtingen die zij geven aan derden.

Wij zijn er voor iedereen die meer wil weten over leven met een psychiatrische aandoening en/of verslaving en de gevolgen daarvan voor het eigen leven en op de omgeving. We zien het als een belangrijke maatschappelijke taak om mensen en medewerkers te informeren over deze onderwerpen, omdat er veel vooroordelen leven over psychiatrie en verslaving. Ook zijn wij er voor mensen die hun eigen ervaringen willen inzetten in het geven van voorlichting. We bieden hen ondersteuning en training en de gelegenheid om met hun verhaal bij te dragen aan de beeldvorming rondom psychiatrie en verslaving.

Wij geven voorlichting vanuit ervaringskennis en -deskundigheid. Een voorlichting gaat over een ziektebeeld/verslaving, behandeling en herstel. Ook de directe gevolgen op de persoon zelf en de naaste omgeving komen vaak aan de orde. Heeft u liever voorlichting over een thema? Enkele voorbeelden zijn werk, eenzaamheid, medicatie, participatie, enz. Een andere mogelijkheid is om ons in te schakelen om behandelplannen van studenten te toetsen aan de praktijk. Rollenspellen kunnen hierbij een aanvulling zijn. Naast de ervaringen en beleving van de voorlichters, staan bij altijd ook de ervaringen en beleving van de deelnemers centraal. Ook ontwikkelen wij trainingen met als uitgangspunt ervaringskennis en –deskundigheid

Wij doen dit door mensen, die zelf ervaring hebben als cliënt in de GGz, in te schakelen als voorlichter. Zij vertellen hun eigen verhaal, hun eigen ervaringen. Daarnaast is er altijd ruimte voor (persoonlijke) vragen, waardoor je een compleet beeld krijgt van iemands leven en vallen en opstaan. Wij geven voorlichting op maat; wij proberen zo goed mogelijk aan te sluiten op uw specifieke vraag. Wilt u meer weten over een bepaalde ziektebeeld? Dan zorgen wij ervoor dat er een voorlichter komt die ervaring heeft op dat gebied.

GGz-Voorlichtingspool

Voor meer informatie, of het aanvragen van een voorlichting of gastles, kunt u contact opnemen met:

GGz-Voorlichtingspool

Zerboltstraat 63
8022 RW Zwolle
038-4525802

ggz-voorlichtingspool@focuszwolle.nl

facebook: facebookpagina

gerelateerd

vacatures

vrijwilliger Kunst / MOZart op vrijdagen

Voor de MOZart groep op vrijdagen zijn wij op zoek naar een vrijwilliger (m/v/x) die zich thuis voelt in de wereld van de kunst

Bekijk deze vacature >

activiteiten

Elke dinsdagavond | vanaf 20:00

Dinsdagavond? Spelletjesavond!

Ben je een spelletjes freak? Wil je een avond in de week een gezellige avond? >

nieuws

Op afspraak shoppen De Winkel en Plantenasiel

Vanaf 3 maart 2021 kan er op afspraak weer geshopt worden!

>

Andere Projecten